Terminy kursów

I N I C J A C J E – N O W A   D R O G A   Ż Y C I A - R E I K I

Witaj

SŁOWO „ inicjacja” ma pochodzenie łacińskie i oznacza początek. REIKI jest początkiem, ukierunkowaniem na nowej drodze życia jest również początkiem poznania samego siebie.

INICJACJA była w każdym czasie,  w każdej tradycji,  stosowana wśród uczniów i praktykantów duchowych w celu podwyższenia świadomości. Procesu tego dokonywano tylko wśród wybranej i zaufanej mniejszości klasztornej. Odbywało się to w głębokiej tajemnicy.

Dusza  przechodząc od świadomości prostej do osobowej zaczyna postrzegać siebie jako byt odrębny, różny od otaczającego świata. Daje jej to nieznane wcześniej możliwości i prowadzi ku dalszemu rozwojowi  w kolejnym przełomowym momencie jej miejsce zajmuje świadomość wyższego rzędu zwana CHRYSTUSOWĄ, inicjując jeszcze większy rozwój i poznanie głębi swojej duszy, swojej mocy, swojego wnętrza.

Dla nas, EUROPEJCZYKÓW, jest to zupełnie nowa idea, która nieodwracalnie zapuszcza swoje korzenie i zwalcza nieuświadomionych przeciwników swoim efektywnym działaniem i pozytywnymi osiągnięciami.

Każdy, kto pragnie zmiany w swoim życiu,  kto chce pracować nad sobą dla innych, jest dostatecznie przygotowany do inicjacji. Nikt z nas nie musi okazywać szczególnych  zdolności, aby otrzymać inicjacje REIKI.

Zasadnicze Pytanie, z którym będziemy się spotykać będzie brzmiało: czy w REIKI inicjacja jest naprawdę niezbędna?

Z doświadczeń  twórcy- dra USUI wynika, że inicjacje są konieczne. Inicjacje oczyszczają kanały z negatywnej energii, zdejmują blokady. Oczyszczają pokłady podświadomości, a także karmę. Po każdej inicjacji oczyszczanie trwa 21 dni. Wiedza jaką się otrzymuje jest jasną piękną nauką, która prowadzi do dalszego rozwoju duchowego. JEZUS często powtarzał: „ Musicie się ponownie narodzić, aby dostąpić zbawienia." I TAK WŁAŚNIE JEST.

Nagle jak w omdleniu
Nowe słońce nie do opisania oślepia mnie
Bardziej niżli wszystkie znane mi i nieznane ciała niebieskie
Oto chwila z przyszłości, kraina Nieba
Walt Whitman

Wtem zajaśniało jakoby się podwoił dzień
I jak gdyby ten co pięknem darzy
Niebiosa w słońce podwójne przystroił
Dante

Zapraszam na kursy REIKI wszystkich stopni, które wnoszą do wnętrza
każdego człowieka jasność umysłu, rozwój wyższej świadomości, radość i szczęście

 

 KURS REIKI PIERWSZEGO STOPNIA   KURS REIKI DRUGIEGO STOPNIA
   
      
   
             
   
Wrzesień

Czerwiec

 17.09.2022 sobota  25.06.2022 sobota
     18.09.2022 niedziela      26.06.2022 niedziela 

 

Październik 

 
  01.10.2022 sobota  Lipiec
    02.10..2022 niedziela 30.07.2022 sobota
     31.07.2022 niedziela
 Listopad     
26.11.2022 sobota  
   27.11.2022 niedziela  

 

Grudzień   

    
   03.12.2022 sobota    
      04.12.2022 niedziela  
   

     10.11.2022 sobota 

        11.11.2022 niedziela 

      
        
 

 

         
    
          
       

 

Wszystkie kursy odbywają się w godzinach od 10 do 17.

Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 37
Tel.501 431 083                         

                                                        S Z A R Y    D Z I E Ń

                                                           Smutny   poranek   

                                                            Bez  uśmiechu

                                                  Szare   życie  gdy tak myślisz

                                                     Szare  chmury  wypełniają

                                                            Skrawek   nieba

                                                                Bez   słońca

                                                              Fontanno  myśli

                                                          Spraw  bym  poczuła

                                                Rzekę  pragnień  samo  poświęcenia

                                                             I uwag i dla  innych...